Waar is glycine goed voor? Voordelen en eigenschappen (2024)

5 minuten

Glycine is een niet-essentieel aminozuur dat belangrijke voordelen aan het lichaam biedt. Waar wordt het voor gebruikt? In welke voedingsmiddelen komt het voor? Ontdek het hier!

Waar is glycine goed voor? Voordelen en eigenschappen (1)

Glycine is een aminozuur dat door ons lichaam gebruikt wordt voor de synthese van eiwitten. Het is aanwezig in voedingsmiddelen zoals vis, vlees en zuivelproducten. Bovendien heeft het een aantal gezondheidsvoordelen, dus is het gunstig om het regelmatig in de voeding op te nemen.

In feite houdt de inname ervan in voldoende hoeveelheden verband met een grotere efficiëntie bij het herstel van lichamelijke verwondingen en een lagere incidentie van neurodegeneratieve pathologieën. Wil je er meer over weten? Hier zijn de belangrijkste voordelen en bronnen ervan.

Glycine en osteoarthritis

Waar is glycine goed voor? Voordelen en eigenschappen (3)

Eerst en vooral is het nodig iets te zeggen over de rol van glycine bij osteoarthritis. We hebben het hier over een veelvoorkomende pathologie, die bijna de helft van de bevolking boven de 65 jaar treft. Het veroorzaakt degeneratie en gewrichtspijn.

Het is meestal chronisch en wordt behandeld met orale niet-steroïde ontstekingsremmende medicijnen. Deze medicijnen hebben echter verschillende schadelijke bijwerkingen, dus is het vrij positief om het gebruik ervan te verminderen.

Wat wel aangetoond is, is dat glycine suppletie helpt bij de behandeling van deze ziekte en, terloops, de progressie ervan helpt verminderen. Een studie gepubliceerd in het Journal of Ethnopharmacology (Engelse link) bevestigt dit.

Het meeste onderzoek over dit onderwerp is echter op dieren uitgevoerd. Daarom zijn ze niet volledig extrapoleerbaar naar de mens. Verdere tests zijn dus nodig om tot degelijke conclusies te komen.

Evenzo zal het optimaliseren van andere aspecten van de voeding van cruciaal belang zijn om de ontwikkeling van de ziekte met succes te beheersen. Het gaat niet alleen om de totale inname van eiwitten en collageen, maar ook om het dagelijks voldoen aan de eisen van essentiële mineralen.

Bovendien zal lichamelijk actief blijven een verschil maken. Spierkrachtwerk zal de symptomatologie van het probleem verminderen.

Lees hier meer:
Waarom veroorzaakt artrose kniepijn?

Belangrijk om goed te kunnen slapen

Sommige deskundigen bevelen ook het gebruik van glycine aan om de slaapkwaliteit te verbeteren. Het is belangrijk om een voldoende aantal uren te slapen, zodat de herstelprocessen die dagelijks in het lichaam plaatsvinden goed kunnen verlopen.

In het bijzonder zal glycine het bereiken van een diepe slaap vergemakkelijken, omdat het ervoor zorgt dat de lichaamstemperatuur daarvoor juist is. Volgens onderzoek (Engelse link) gepubliceerd in het Journal of Pharmacological Sciences is de inname van dit aminozuur doeltreffend om een meer rustgevende slaap te bereiken.

Het kan zelfs een synergetisch effect hebben met andere supplementen zoals melatonine en tryptofaan. Beide verbeteren de werking van het circadiane ritme, waardoor de fasen van slaap en waak optimaal gecontroleerd kunnen worden.

Toch zal het belangrijk zijn te zorgen voor een reeks goede gewoonten in verband met slaaphygiëne. Zo is het bijvoorbeeld niet raadzaam om vlak voor het slapengaan blootgesteld te worden aan beeldschermen of aan elementen die blauw licht uitstralen.

Anders zal de endogene melatoninesynthese verminderen, wat het inslapen kan bemoeilijken of onderbrekingen in de rust kan veroorzaken. Vroeg naar bed gaan zal ook een bepalende factor zijn.

Je bent misschien ook geïnteresseerd in:
Vis rijk aan omega 3-vetzuren die je moet gaan eten

Glycine-geïnduceerd spierherstel

Een ander kenmerk van glycine heeft te maken met zijn rol in het stimuleren van de synthese van collageen, het meest overvloedige eiwit in het menselijk lichaam. Een artikel (Engelse link) gepubliceerd in het tijdschrift Amino Acids behandelt dit onderwerp.

Dit element is verantwoordelijk voor de contractiliteit en elasticiteit van de spieren, en zorgt er zo voor dat ze hun functies optimaal kunnen vervullen. Als de toevoer van dit aminozuur voldoende is, stimuleert het de herstelprocessen van de spieren, zowel bij inspanning als bij verwonding.

Daartoe is het ook van cruciaal belang om te zorgen voor de dagelijkse behoefte aan vitamine C, een andere voedingsstof die betrokken is bij de eiwitsynthese.

Voedingsmiddelen met een hoog gehalteglycine

Waar is glycine goed voor? Voordelen en eigenschappen (4)

Zoals we al vermeld hebben, is glycine een niet-essentieel aminozuur. Dit betekent dat het lichaam het zelf kan synthetiseren, ook als het niet in voldoende hoeveelheden in de voeding voorkomt.

Sommige voedingsmiddelen vormen echter een belangrijke bron. Regelmatig zorgen voor de aanwezigheid ervan in de voeding heeft een positief effect op de gezondheidstoestand.

In het algemeen bevatten varkensvlees en rundvlees een flinke hoeveelheid glycine, net als voedingsmiddelen van gevogelte en zuivelproducten. Binnen de eetbare producten van plantaardige oorsprong moet een speciale vermelding gemaakt worden van de volgende mogelijkheden:

  • Biet
  • Wortel
  • Peulvruchten
  • Paddenstoelen
  • Hele granen
  • Noten

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

We moeten het nu hebben over de juiste doses glycine die je dagelijks moet innemen. Het is aan te bevelen minstens 15 gram van dit element per dag in te nemen. Het lichaam is echter in staat om zelf ongeveer 3 gram uit andere aminozuren te produceren.

Bij een tekort kan men zijn toevlucht nemen tot supplementen van dit element. Toch komt dat niet vaak voor.

Wat de maximaal aanbevolen dosis betreft, deze bedraagt ongeveer 60 gram per dag. Als deze hoeveelheid overschreden wordt, kunnen bepaalde veranderingen in het centrale zenuwstelsel optreden, wat niet aan te raden is.

Conclusie: glycine is een zeer belangrijk niet-essentieel aminozuur

Zoals we al vermeld hebben, is glycine een aminozuur dat een belangrijke rol speelt in het menselijk lichaam. Het komt voor in verschillende voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong en het lichaam kan er een bepaalde hoeveelheid van synthetiseren. Daarom is het zeldzaam dat je een tekort krijgt. Toch is het mogelijk voordelen uit de supplementatie ervan te halen.

In elk geval moet opgemerkt worden dat als het de bedoeling is op middellange termijn een goede gezondheidstoestand te behouden, het niet voldoende is om alleen maar goed te eten. Je zult ervoor moeten zorgen dat je als geheel een reeks gezonde gewoonten uitvoert.

Daaronder is de noodzaak om regelmatig aan lichaamsbeweging te doen. Bovenal moet voorrang gegeven worden aan krachttraining, want dit handhaaft de homeostase in het lichaam en vermindert inwendige ontstekingen.

Waar is glycine goed voor? Voordelen en eigenschappen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated:

Views: 6458

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.